Çarşamba

30°C | 22°C
Perşembe

32°C | 21°C
Cuma

31°C | 18°C
İletişim Merkezi

Yüzme Havuzu ve Müştemilatları Kiralanması

Yüzme Havuzu ve Müştemilatları Kiralanması

İhale Konusu Yüzme Havuzu ve Müştemilatları Kiralanması
İhale Tarihi 26 Mayıs 2016 14:30
İhale Kayıt No
İhale Türü Hizmet Alımı
Müdürlük / Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlandı

PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

 1. İlçemiz Dere Mahalle Fidanlık Caddesi üzerinde bulunan belediyemiz Günü Birlik Tesis ve Rekreasyon alanında Yüzme Havuzu ve müştemilatı olan Soyunma Odaları binası, 2 katlı Kafeterya Binası, Yemek Salonu ve alt katı mutfak olarak kullanılan binaların bulunduğu alan 3 yıl müddetle (01\06\2016-31\05\2019 tarihleri arasında) işletilmek üzere 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
 2. Kiralama ihalesi 26/05/2016 Perşembe günü saat 14.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. Aylık muhammen kira bedeli 3.000-TL olup, 2.ve 3. yıllara ait kira bedeli DİE tarafından açıklanacak TÜFE oranlarına göre belirlenecek olup, Geçici Teminatı 3.500 -TL. dir. İşletmenin çalıştırılmasında oluşabilecek hasarlar ve zararların karşılanabilmesi amacıyla ihaleye katılırken istekliler tarafından 35.000 -TL.lik depozito teminatı nakit veya teminat mektubu (süresiz olarak) verilecektir.İşletmede oluşan zarar ziyanlar bu depozito teminatından karşılanacak olup ayrıca işletmecinin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde bu teminat bütçeye irat olarak kaydedilecektir.
 4. İhale ile ilgili şartname belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 150 -TL. karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
 5. İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler ;

Gerçek Kişiler

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti
 2. 2886 Sayılı D.İ.K.nunda belirtilen Geçici Teminat ve Depozito Teminatı(süresiz olacak)
 3. Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
 4. İhale Dökümanı satın alındığına dair belge
 5. Havuz Hizmet Alımı ile ilgili iş deneyim belgesi (Kamu veya Özel Sektör)
 6. Çevre Yönetim Belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi.
 7. Vergi Borcu, SGK Borcu, Belediyemize Borcu Olmadığına dair Belge.

Tüzel Kişiler

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 3. 2886 Sayılı D.İ.K.nunda belirtilen Geçici Teminat ve Depozito Teminatı (süresiz olacak)
 4. Vekaleten katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
 5. İhale Dokümanı satın alındığına dair belge
 6. Havuz Hizmet Alımı ile ilgili iş deneyim belgesi (Kamu veya Özel Sektör)
 7. Çevre Yönetim Belgesi,  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi.
 8. Vergi Borcu, SGK Borcu, Belediyemize Borcu Olmadığına dair Belge
 1. İhaleye iştirak edeceklerin ihale saatinden önce ihale şartnamelerini satın almaları ve şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde tekliflerini ve belgelerini belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri, geçici ve depozito teminatlarını içeren nakit veya teminat mektuplarını 26/05/2016 Perşembe günü saat 14.30’a kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gereklidir.

İLAN OLUNUR

KATEGORİDEKİ DİĞER İLANLAR
 • 13 Aralık

  22500m2 8cm Beton Kilit Parke Taşı yapılması 5000m2 6cm Beton Prizma Parke Taşı yapılması 3000m Bahçe Bordürü Yapılması

  22500m2 8cm Beton Kilit Parke Taşı yapılması 5000m2 6cm Beton Prizma Parke Taşı yapılması 3000m Bahçe Bordürü Yapılması
  İhale Konusu 22500m2 8cm Beton Kilit Parke Taşı yapılması 5000m2 6cm Beton Prizma Parke Taşı yapılması 3000m Bahçe Bordürü Yapılması
  İhale Tarihi 13 Aralık 2016 11:00
  İhale Kayıt No 2016/507885
  İhale Türü Hizmet Alımı
  İHALE DETAYI
 • 26 Mayıs

  Yüzme Havuzu ve Müştemilatları Kiralanması

  Yüzme Havuzu ve Müştemilatları Kiralanması
  İhale Konusu Yüzme Havuzu ve Müştemilatları Kiralanması
  İhale Tarihi 26 Mayıs 2016 14:30
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Hizmet Alımı
  İHALE DETAYI
 • 26 Nisan

  İlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklarına 8cm Beton Kilit Parke Taşı, 6cm Beton Prizma Parke Taşı ve Bahçe Bordürü Yapılması

  İlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklarına 8cm Beton Kilit Parke Taşı, 6cm Beton Prizma Parke Taşı ve Bahçe Bordürü Yapılması
  İhale Konusu İlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklarına 8cm Beton Kilit Parke Taşı, 6cm Beton Prizma Parke Taşı ve Bahçe Bordürü Yapılması
  İhale Tarihi 26 Nisan 2016 12:45
  İhale Kayıt No 2016/110774
  İhale Türü Hizmet Alımı
  İHALE DETAYI
Rota Dizayn