yapılandırma

14 Haziran 2018 09:12 Pınarhisar Belediyesi 891

18.05.2018 Tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Yapılandırma hakkında önemli duyuru!

18.05.2018 Tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  gereğince;

SON BAŞVURU TARİHİ                        : 31/07/2018

İLK TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ         : 30/09/2018

    Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.

    7143 sayılı Kanun doğrultusunda Emlak vergisi, Çevre Temizlik vergisi, İlan Reklam vergisi, Eğlence vergisi, Katı Atık vergisi ve Su ücretleri borçları yapılandırılıyor.

    2018 yılı emlak vergisi ve işyeri çevre temizlik vergileri ve idari para cezaları hariç olmak üzere;

    Vadesi 31/03/2018 tarihinden önce olduğu halde ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücretleri, bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamı,

    31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla ,bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

    6552,6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yaralanma,

    Mükellefin isteğine göre “peşin” ya da “6”,” 9”,” 12”, “18” taksit halinde yapılandırma yapılacak olup taksitler iki ayda bir ödenecektir. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır.

 

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir.

 

Mükelleflerin yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar su ücretleri için tahsilat servisimize  başvurmaları gerekmektedir.

  • Etiketler
T.C. Pınarhisar Belediye Başkanlığı

Kırklareli ili Pınarhisar Belediyesi'ne ait kurumsal web sitesi. Pınarhisar Belediyesi'nden güncel haberler, projelerimiz, hizmetlerimiz ve e-belediye işlemleri

Pınarhisar Belediyesi

Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad.No:24
39300 Pınarhisar / Kırklareli

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.