Pınarhisar İlçesi Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planları

21 Mayıs 2024 08:30 Pınarhisar Belediyesi 300

Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Pınarhisar Kalesi ve Surları 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı ile;

- Meri Koruma Amaçlı İmar Planında yapılaşma şartları ve mevcut durum yapılaşması arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi,

- Belediyemiz tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları dışında kalan kısımlarda yapılan imar planı revizyonu ile entegrasyonunun sağlanması,

- Ulaşım akslarındaki gerekli düzeltmelerin yapılması,

- Kadastral parsellerin mevcut planın onaylanmasından sonra sayısallaştırılması nedeniyle oluşan uyumsuzlukların ortadan kaldırılması

amaçlanmıştır.

Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 15.05.2024 tarihli ve 30 sayılı kararı ile onaylanmış olup 21.05.2024 tarihinde 1(bir) aylık süre içerisinde askıya çıkarılmıştır. Varsa itirazlarınızın bu 1(bir) aylık süre içerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gerekçeleri ile yazılı olarak yapılması önemle rica olunur.

Aşağıdaki Linkten Revizyon İmar Planlarına Ait Askı İlan Tutanağına, Paftalara, Plan Notlarına ve Açıklama Raporlarına Ulaşabilirsiniz.

Askı İlan Tutanağı

1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı E19D11A Paftası

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A3D Paftası

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A4C Paftası

Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Plan Açıklama Raporu ve Yönetim Modeli Önerisi

Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Plan Uygulama Koşulları

  • Etiketler
T.C. Pınarhisar Belediye Başkanlığı

Kırklareli ili Pınarhisar Belediyesi'ne ait kurumsal web sitesi. Pınarhisar Belediyesi'nden güncel haberler, projelerimiz, hizmetlerimiz ve e-belediye işlemleri

Pınarhisar Belediyesi

Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad.No:24
39300 Pınarhisar / Kırklareli

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.