Pınarhisar İlçesi Revizyon İmar Planları

11 Ağustos 2023 08:00 Pınarhisar Belediyesi 3686

Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı doğal yapı, fiziksel yapı, yerleşime uygunluk analizleri ve mevcut yerleşim dokusu göz önünde bulundurularak yeniden ele alınmıştır. Revizyon İmar Planlarımız ile;
- Mevcut tarihi ve kültürel dokunun korunması,
- Yapılaşma koşullarının mevcut mülkiyet ve yapılaşma durumuna göre düzenlenmesi,
- Güncellenen kadastroya göre yeni düzenlemelerin yapılması ve donatı alanlarının hayata geçirebilmesinin önünü açacak şekilde imar uygulamalarını mümkün kılan plan kararlarının üretilmesi,
- Meri imar planlarının aksayan ve/veya hayata geçirilemeyen yönlerinin giderilmesi,
- Tarım alanı, orman alanı, dere aksları vb. doğal kaynakların korunması,
- Kentsel mekânın koruma-kullanma dengesi sağlanarak canlandırılması,
- Kentsel mekân kalitesinin artırılması, kullanıcıların sorunlarına çözümler üretilmesi,
- Pınarhisar Çevreyolu ile yerleşmenin bağlantılarının kurulması ile araç ve yaya trafiğinin verimli olarak tasarlanması,
- Tarım ve Sanayi yatırımları ile nüfusun bölgeye çekilmesi ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması,
- Donatı alanlarının yürüme mesafelerine dikkat edilerek iyileştirilmesi,
- Afetlere dayanıklı yerleşme alanlarının üretilmesi
amaçlanmaktadır. 
Pınarhisar İlçesi Revizyon İmar Planlarımız Belediyemiz Meclisince 08.08.2023 Tarihinde Onaylanmış Olup, 11.08.2023 Tarihinde 1(Bir) Aylık Süre İçerisinde Askıya Çıkarılmıştır. Varsa İtirazlarınızın Bu 1(Bir) Aylık Süre İçerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Yapılması Önemle Rica Olunur.

Aşağıdaki Linkten Revizyon İmar Planlarına Ait Askı İlan Tutanağına, Paftalara, Plan Notlarına ve Açıklama Raporlarına Ulaşabilirsiniz.

Askı İlan Tutanağı

 

Revizyon Nazım İmar Planı Bilgi Paftası

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı E18C15B Paftası

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı E18C15C Paftası

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı E19D11A Paftası

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı E19D11B Paftası

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı E19D11C Paftası

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı E19D11D Paftası

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı E19D12A Paftası

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

 

Revizyon Uygulama İmar Planı Bilgi Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E18C15B2C Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E18C15B3B Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E18C15B3C Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E18C15B3D Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E18C15C2B Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A1C Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A1D Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A3A Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A3B Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A3C Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A3D Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A4A Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A4B Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A4C Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11A4D Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11B3A Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11B3B Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11B3C Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11B3D Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11B4A Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11B4B Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11B4C Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11B4D Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11C1A Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11C1B Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11C1D Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11C2A Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11D1A Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11D1B Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11D2A Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11D2B Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11D2C Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D11D2D Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D12A4A Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı E19D12A4D Paftası

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları

1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu

  • Etiketler
T.C. Pınarhisar Belediye Başkanlığı

Kırklareli ili Pınarhisar Belediyesi'ne ait kurumsal web sitesi. Pınarhisar Belediyesi'nden güncel haberler, projelerimiz, hizmetlerimiz ve e-belediye işlemleri

Pınarhisar Belediyesi

Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad.No:24
39300 Pınarhisar / Kırklareli

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.